kurumsal


Belgelerimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevre

çevre

Teknik Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. üst yönetim desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte; 

 

 • Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve hatta aşmayı,
 • Çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılarak destek vermeyi,
 • Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlanması ve uygulamasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,
 • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirerek, geliştirmek için çalışmayı,
 • Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, kirlilik ve emisyonları kaynağında önlemek ve minimuma indirmeyi,
 • Yenilenebilir Enerji ve Doğal Kaynaklarımızı etkin kullanarak, faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ve azaltmayı, Enerji Verimli Projeler yapmayı ve iklim değişikliğine olumsuz etki yapacak faaliyetlerden kaçınmayı,
 • Tedarikçi ve Paydaşlarımıza içinde yaşadıkları ekolojik çevre sistemlerini anlamalarını ve sistem içindeki yerlerini kavramalarını sağlayarak, çevre bilincini kazandırmayı ve yeşil ekonomi ve enerji verimliliği konusunda onları bilinçlendirerek, teşvik etmeyi
 • Enerji verimli projeler yapmak ve iklim değişikliğine olumsuz etki yapacak faaliyetlerden kaçınmayı

 

 

TAAHHÜT ETMEKTEYİZ. 

 

Genel Müdür
Engin Sivaslıoğlu

 

Çevre Politikası Yayın Tarihi 02.09.2010 Revizyon Tarihi : 10.11.2017 Revizyon :2

 

 

 


Eğitim

 

* Kalite eğitimi

* İSG egitimi

* Çevre Eğitimi

* Oryantasyon eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Eğitim planlarımız dahilinde Danışman firmalarımız ve Beyaz yaka kadromuz tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir


Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik anlayışımız gerek ekonomik gerek çevresel gerekse sosyal ve enerji kriterlerini ele alarak sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri ve süreçlerini bütünsel yaklaşımla ele almaktadır.

Teknik Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak sürdürülebilirlik politikası olarak daha az doğal kaynak kullanarak , daha fazla iş yapmayı benimsemiştir.

Bu üretim modelinde enerjiyi daha etkin kullanarak, enerji tüketimini ve karbon ayak izimizi azaltmayı; iklim değişikliği kriterlerini , tükenmekte olan doğal kaynakları korumayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanım kriterlerini göz önüne alarak insana, çevreye ve enerjiye yatırım odaklı sosyal ve toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde faaliyetlerini yürütmeyi taahhüt etmekte ve uygulamaktadır..

 


Hakkımızda

 

Kalite Politikamız; 

 • Vida, cıvata ve özel bağlantı elemanları üretimi kapsamında ve uygulamalarında ISO 9001 ve ISO 14001 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemini etkin olarak uygulamak, güncelliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Koşulsuz müşteri memnuniyeti" felsefesi doğrultusunda, yapılacak tüm faaliyetlerde "Müşteri Odaklılığın Arttırılması" düsturunu geçerli kılmak,
 • Sunduğumuz ürün ve hizmetlerde ve bunları gerçekleştirmek için yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, uygulanabilir şartlarını yerine getirmek.
 • Yurtiçi, Yurtdışı pazarlarda ve müşteri tercihlerinde yüksek  kalite standartlarını sunan lider bir firma olmaktır.

07.11.2017

Genel Müdür
ENGİN SIVASLIOĞLU

KÇYS Kapsamımız

 • ISO 9001 VE ISO 14001 Standartlarının bütün maddelerini,
 • İç ve dış konularımızı,
 • İşletmemizde yürüttüğümüz bütün faaliyetlerimizi,
 • AOSB İnönü Bulvarı  No: 16 Sarıçam/Adana adresinde gerçekleştirdiğimiz, vida cıvata ve bağlantı elemanları üretimimizi,     
 • ilgili taraflarımızın şartlarını ve beklentilerini,  
 • Yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirirken sunduğumuz bütün hizmetleri kapsar.


Mekanik Testlermekanik testler

Sertlik(Hardness): Malzemenin özellikle aşınma ve çentik etkisiyle kalıcı şekil değişimine karşı direnci; ya da bir cismin diğer bir cisme batmasına karşı gösterdiği dirençtir. Brinell (HB), Rockwell (HRc), Vickers (HV) ve Süper Rockwell (HRS) gibi sertlik ölçme metotları kullanılır.

 

 

TORK : Tork Bağlantı Elemanının Ne Kadar Şiddetli Döndürüldüğünü İfade Eder (Torque – N.m) Kuvvet Bir Parçayı Ne Kadar Şiddetli İttiğimizin Veya Çektiğimizin İfadesidir (Force - N) Döndürme Yoluyla Bağlantı Elemanı Üzerinde Üretilen Güç İse Gerilimdir Ve Çekme Yükü (Tensile Load) Ve Sıkma Kuvveti (Clamp Force) İle İlgilidir (Tension - N).

 

 

Fonksiyonellik testleri :Kullanım yerine göre üretilmiş olan ürünlere montaj dayanım testleri uygulaması yapılmaktadır.Hidrojen gevrekligi uygulanan ürünlerimiz sevkiyat öncesi 48 saat gerilim testinde kalırlar

 

mekanik testler

mekanik testlerKaplama Testlerikapalam testleri

Tuz testi kontrolü : istenilen tuz testi dayanımını tespit etmek için tuz testi kabini kullanılır.  Kırmızı pas  ve  beyaz pas dayanım saatleri ayrı kriter  olarak alınır.  Tuz testi sonucunda  ürünün  yüzeyinde  , beyaz pas ve kırmızı pas  oluşum zamanı test edilir.

 

 

 

XRAY kaplama kalınlıgı Ölçümleri:Kaplama bölümünde işlem gören ürünlerimizin her şarj başına Kaplama kalınlıgı ölçümleri kontrol edilir.

 

mekanik testlerXRAY banyo analiz ölçümleri :Banyo içindeki kimyasal konsantrasyonların deger ölçümleri yapılır.

 

Kimyasal Konsantrasyon analizleri: Asitli Çinko kaplama ve Alkali çinko kaplama banyo konsantrasyon analizleri periyodik olarak labaratuarımızda test edilerek analysis log book uygulamasında kayıt altına alınarak kaplama kalitesi kontrol altında tutulur.

 

 

mekanik testlerFiziksel Ölçümlerfiziksel ölçümler

Profil Projeksiyon / Cıvatalarda : Tüm açı ölçüleri, diş adımı , havşa çapı , kafa altı  mesafe , uç sivriltme mesafesi gibi özellikler profil projeksiyon  ile ölçülebilir.

 

Mitutoyo Kalite Yönetim Sistemi

MeasurLink 7 Real-Time Professional Edition :Enables customers to connect and acquire data from Mitutoyo Coordinate Measuring Machines, Vision and Form Measuring Systems via native integration (DDE). ASCII and QMD (xml-based) file import are also supported. In addition to all of the features supported by MeasurLink 7 Real-Time Standard Edition, this application also supports data filters. Full reporting functionality with templates is also provided. Supported data sources include keyboard, RS232 and USB devices, native Mitutoyo integration (DDE) ASCII and QMD (xml-based) file import.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

Teknik Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. üst yönetim desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte; Faaliyetlerini sorumlu ve etik bir şekilde yürütmeyi ilke edinmiştir. Kurumsal sorumluluk yaklaşımımız çerçevesinde tedarik zinciri yönetiminde şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalmayı taahhüt etmekteyiz.

Bu kapsamda;

· Vida Üretimi Süreçlerimizde hammaddenin tedarik yönetiminden, işletimsel kontrol ve dağıtım yönetimi aşamasında ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri kuruluş olarak entegre yönetim sistemlerimiz ile uyumlu olarak karşılamayı taahhüt ederiz ve iş ortaklarımızdan da aynı şekilde davranmalarını bekleriz.

· Tedarik Zinciri Güvenliğimizi olumsuz etkileyebilecek bütün öngörülen tüm risk ve tehditlerin değerlendirilerek, kontrol edildiğini ve bu bağlamda risklerin önlenmesi adına aksiyonların alındığını taahhüt ederiz.

· İşletmemizin tüm süreçlerinde paydaşlarımızla beraber sürdürebilir bir şekilde güvenlik yönetimimizin şartlarına tam uymayı ve sürekli iyileştireceğimizi beyan eder ve bunun için paydaşlarımıza gerekli eğitim, iletişim ve kaynak olanaklarını sağlayacağımızı üst yönetim olarak taahhüt ederiz.

· Birlikte çalışmaya karar verdiğimiz iş ortaklarımızı seçerken objektif kriterlere göre değerlendiriyoruz. Kuruluş olarak iş ortaklarımız ile iş ilişkilerimizde karşılıklı değer yaratmayı hedeflemekteyiz.

· İş ortaklarımız ile onların çalıştıkları iş ortakları ve taşeronlarının işle ilgili uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlarız.

· Kuruluşumuz varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini koruyarak ilgili taraflarımızın, ürün ve hizmetlerimize duydukları güveni artmasına yönelik faaliyetleri geliştirir ve iş ortaklarımızdan da aynı çerçevede faaliyetlerini sürdürmesini beklemektedir.

· Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim standardının gerekliliklerine uygun olarak tüm süreçlerimize uygulandığını, izlendiğini ve sürekli güncel tutulduğunu taahhüt ederiz.

 

üretim

 

 

 

 

Yapım Aşamasında..

 

 

 

ürünlerimiz
sektörlerimiz

Sektörlerimiz

 

MOBİLYA

 

 

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

 

 

BEYAZ EŞYA

 

sektörler sektörler sektörler

 

OTOMOTİV

 

 

YAPI

 

 

ELEKTRONİK

 

sektörler sektörler sektörler
referanslar

Referanslar

kariyer

Kariyer-İnsan Kaynakları

Genel Bilgiler
Ad / Soyad :
Doğum Tarihi :
TC Kimlik No :
SSK Numarası :
Başvurulan Pozisyon :
Fotoğraf (150x200 piksel) :
Adres :
Telefon :
Cep Telefonu :
Faks :
E-Posta :
Eğitim Bilgileri
Okul İsim / Bölüm Şehir Mez. Tarihi
Mez. Derece
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
Diğer
İş Tecrübeleri
  İş Yeri Adı Başlangıç Tarihi Ayrılma Tarihi Göreviniz / Departmanınız Ayrılış Sebebiniz
1
2
3
4
5
Katıldığınız Seminerler / Kurslar
  Kurs Konusu Kurs Yeri Tarih Süresi
1
2
3
Sertifikalar
  Adı Sertifikayı Veren Kurum Konu Tarih
1
2
3
Yabancı Dil
  Dil Adı Okuma-Yazma Konuşma
1
2
3
Bilgisayar Becerileri
  Beceri Seviye
1
2
3
Ehliyet
  Sınıf Tarih Verilen Yer Ehliyet Numarası
1
Askeri Durum
Durum
Tarih
Yer
Görev / Pozisyon
Sağlık Durumu
Geçirdiğiniz ciddi hastalıklar ve operasyonlar
Şimdiki sağlık durumunuz
Referanslar
  İsim - Soyisim Firma Adı Departmanı / Pozisyonu Telefon Numarası
1
2
3
Diğer Bilgiler
Maaş Beklentiniz :
Eklemek istedikleriniz
 

kariyer

İLETİŞİM

Teknik Bağlantı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.


Adres AOSB İnönü Bulvarı 5. cad. no=2 /A 01370 Seyhan / ADANA
Telefon (322) 394 50 88
Faks (322) 394 50 78
E-Mail

info@teknikvida.com.tr

 

Her türlü istek, şikayet, talep ve bildirimlerinizi bize etik@teknikvida.com.tr adresinden ulaştırabilirsiniz.

İletişim Formu

  * Zorunlu Alanlar
Ad-Soyad *
E-Posta *
Telefon
Mesajınız *
 

©2011 Her Hakkı Saklıdır mag-net